Translokacijski heterozigoti

Translokacijska heterozigotičnost (grč. Heteros - različiti, različiti + grčki. Zigota - upareni zajedno; translokacija s latinskog trans - via + locatio - plasman) - istodobna prisutnost u diploidnom organizmu jednog haploidnog (jednog) skupa kromosoma, koji se sastoji od normalni kromosomi za određenu populaciju i drugi haploidni skup kromosoma s translokacijom (vrsta kromosomske mutacije); je uzrok kršenja raspodjele kromosoma u mejozi.