Geterogenisty

Heterogeni (grč. Heterogeni - heterogeni; grčki heteros - različiti, različiti + grčki. Geneza - podrijetlo, rođenje) pristalica su teorije razvoja života koja se temelji na mehaničkoj kombinaciji skupa sitnih organskih tijela (J. Needham, J. Buffon i neki drugi znanstvenici 18. stoljeća).